ערר כרתי הוא עשבוני רב-שנתי אפרפר, שעיר–משיי, של מליחוֹת. הוא מסועף, צפוף, שרוע (גובהו 10–25 ס"מ). עליו קטנים ורבים, יושבים בצפיפות על הגבעול, שפתם תמימה. בשני צידי העלה ערוכות בלוטות בתוך שקעים, והן מפרישות עודפי מלח. מתחת לפני הקרקע מפתח הצמח קנה-שורש עמוק ומסועף, וממנו הוא מתרבה רביה וגטטיבית. הצמח משגשג בקיץ, חלקיו שמעל לקרקע מתייבשים בחורף, ואז הופעתו דוקרנית.
ערר כרתי פורח בקיץ, בין מאי לנובמבר. הפרח קטן, קוטרו 10 מ"מ. 5 עלי גביע שעירים, וכותרת עם צינור ו-5 אונות כותרת מופשלות אחורה, שצבען לבן או צהוב. במרכז הפרח מזדקפים 2 עמודי עלי ובראשם צלקות כדוריות, וסביבן 5 אבקנים בולטים מתוך צינור הכותרת, מאבקיהם מרעננים את מראה הפרח בגוון ארגמני קל.. פרחים רבים ערוכים בצפיפות בשיבולים או בקרקפות בראשי גבעולים. הפרי הלקט ביצי נפתח בקשוות ובו 1–2 זרעים. לא כל פרט פורח כל שנה, ולא כל פרח מבשיל פרי.
ערר כרתי גדל במליחות בנגב, בבקע ובמישור החוף. הוא כובש שטחים שהתמלחו בעקבות השקיה לא מחושבת או התייבשות מקווי-מים. תפוצתו העולמית משתרעת במליחות סביב הים התיכון וברחבי מערב אסיה.
בסוג 5 מינים, בארץ 1.
בעירק ובהודו ידוע הערר כשיקוי אהבה, וכן כאמצעי לחיזוק ולשיפור העיכול.

כתב מייק לבנה

לא עודכן