גזר החוף הוא צמח חד־שנתי שרוע או זקוף, גדל בצברים. העלים גזורים 1–3 פעמים לאונות רחבות.
גזר החוף פורח במרס–אפריל. קרנות הסוכך שונות באורכן, בין 1 ל-6 ס"מ. חפי המעטפת של הסוכך קצרים, מרצעיים. הפרח לבן, לועו תכלכל או ורדרד. פרחי ההיקף של הסוכך בלתי נכונים, גדולים מהיתר, בעיקר בעלי הכותרת שלהם הפונים החוצה. השחלה תחתית, דמות הפרי ניכרת בשחלה התחתית כבר בשעת הפריחה. אורך הפרי 4 מ"מ, והוא מכוסה שיכים ניצבים לזרעון, מאונקלים כעוגן. אורך השיכים כרוחב הפרי, בסיסם מורחב.
גזר החוף גדל בקרקע חולית במישור החוף ובנגב. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.
בסוג 60 מינים, 7 בארץ. בגן הירק מגדלים מין אחר, גזר הגינה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן