ניסנית כינורית היא צמח עשבוני רב-שנתי מסועף וגבוה (30 עד 100 ס"מ). כל חלקיה שמעל לפני הקרקע מתייבשים בקיץ, ומלבלבים שוב בראשית החורף הבא מתוך קנה-שורש בקרקע. עלי-הבסיס ערוכים בשושנת, כינוריים, ואונותיהם ארוכות ומרוחקות זו מזו. הם דומים לאלה של ניסנית ירושלמית, אך אונותיהם אינן מעוגלות, אלא משֹוריות, היינו משולשות ופונות לאחור.
ניסנית כינורית פורחת בניסן, בשיא האביב, באפריל ובמאי. התפרחת צהובה, כל פרחיה לשוניים. הקרקפות נישאות על עוקצים. חפי הקרקפת ועוקץ הקרקפת קירחים. הזרעון ישר. הזרעונים הפנימיים חסרי מקור. חפי המעטפת החיצוניים קצרים. כל זרעוני הקרקפת דומים זה לזה (במיני ניסנית אחרים שונים זרעוני ההיקף מן הזרעונים האמצעיים, הטרוק רפיה).
ניסנית כינורית נדירה בארץ, גדלה בחורש לח ובסלעים בחבל ההרים הימתיכוני, בעיקר בצפונו. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון.
בסוג 200 מינים, בארץ 11, מהם 8 חד-שנתיים.

כתב מייק לבנה

לא עודכן