צמח-אשפתות חד-שנתי זקוף ומסועף, מכוסה שערות קצרות והדוקות, מגעו כנייר-זכוכית.
העלה גדול, משולש, משונן לאונות בלתי סדירות. הפטוטרת ארוכה, בעיקר בעלים התחתונים. פורח כל הקיץ, ממאי עד ספטמבר. הפרחים זעירים, התפרחות הזכריות נפרדות מהתפרחות הנקביות, אך אלה ואלה מתפתחות על אותו פרט: הזכריות על עוקצים בחיקי העלים העליונים, הנקביות מתחתן, ללא עוקץ. התפרחת הנקבית מכילה רק 2 פרחים, צורתה ביצית, גודלה 1.5 עד 2 ס"מ, הפרחים חסרי כותרת, והם מואבקי-רוח או מופרים בהאבקה עצמית. הפרי ביצי מוארך, אורכו 1.5 עד 2 ס"מ, והוא מכוסה שיכים מאונקלים הנאחזים (נלכדים, מכאן השם העברי) בבגדים ובפרוות בעלי-חיים ביעילות מרגיזה. כל שך מכוסה בחלקו התחתון בשערות בלוטיות קצרות.
גֵר, מוצאו מאמריקה הטרופית, הגיע ארצה בֹ1921. גדל ברוב חלקי הארץ, פרט למדבר הקיצוני, בבתי-גידול משניים: באשפתות וצידי-דרכים, בזרמי-שופכין גלויים, בנחלים שזוהמו, באגמים מלאכותיים המתייבשים בקיץ אך קרקעיתם נותרת לחה, במגרשים בשלבי בניה.
מוהל הצמח משמש ברפואה עממית לטיפול בפגעים בדרכי השתן, במלריה, כסם מרגיע ולטיפול בשטף-דם.
בסוג 30 מינים, בארץ 4, כולם גֵרים בארץ.

כתב מייק לבנה

לא עודכן