עבדקן מצוי הוא דגני חד-שנתי קיצי של בתי גידול לחים. גובהו משתנה מאוד בהתאמה לתנאי בית-גידולו, בין 5 ל-100 ס"מ! רוחב העלה 5 מ"מ. העלה טיפוסי למשפחתו. הלשונית קרומית, מפוצלת לאורכה. הוא משתייך לבת-משפחת הסיסניים.
עבדקן מצוי פורח ממרס עד יוני. התפרחת היא מכבד צפוף מאוד, הנראה כשיבולת אחת אליפטית ארוכה או כזקן עבות. רוחבה 1–2 ס"מ, אורכה 2–15 ס"מ. מלענים דקים רבים נישאים בראשי הגלומות. מלענים קצרים יותר נישאים בקצה המוץ התחתון.
עבדקן מצוי גדל בבתי-גידול מתאימים בכל חלקי הארץ. תפוצתו העולמית נרחבת סביב הים התיכון והלאה מזרחה ודרומה. צומח כפולש גם בצפון אמריקה.
בסוג 12 מינים, בארץ 3.

כתב מייק לבנה

עודכן