הערה: צמח נדיר המופיע ברשימת המינים האדומים.


מין זה היה שייך בעבר למשפחת האסקלפיים אשר נמנית כיום כחלק ממשפחת ההרדופיים. לא עודכן