אספלניום שחור הוא שרך רב-שנתי ירוק כל השנה. קנה-השורש מכוסה קשקשים. העלה משולש, קירח, גזור-מנוצה 2–3 פעמים לאונות רחבות, נגדיות פחות-או-יותר. העלה מזכיר עלה של שרכיה , אך ניכר בפטוטרתו, שהיא שחורה מבריקה.
אספלניום שחור נושא מנבגים בצידו התחתון של העלה, לאורך העורקים.
אספלניום שחור שכיח למדי בסלעים לחים בצל חורש, במיוחד בקירות-ואדיות במערבו של גליל. גדל בארץ בכרמל, בגליל ובחרמון בלבד. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והלאה צפונה ומזרחה.

כתב מייק לבנה

עודכן