ורוניקת השדה היא צמח חד-שנתי שרוע שגבהו 25-10 ס"מ. כל אברי הצמח מכוסים שערות קצרות וביניהן, בדלילות, שערות בלוטיות ארוכות יותר. העלים נגדיים, דמויי ביצה וחרוקים באופן ברור. לעלים התחתונים ביותר יש פטוטרות, ואילו העליונים יותר  יושבים. העלים הקרובים ביותר לתפרחות מאורכים או דמויי אזמל, ושפתם תמימה כמעט.
התפרחת – אשכול צפוף המתארך בעת הבשלת הפירות. חפי הפרחים גדולים, מסורגים, שפתם חרוקה במקצת עד תמימה. אונות הגביע – 4, ערוכות בזוגות. הזוג העליון קצר מהזוג התחתון. הכותרת כחולה בהירה, קוטרה 4-3 מ"מ. בכל פרח שני אבקנים. הפרי, הלקט פחוס דמוי לב, קצר בהרבה מהגביע. בכל אחת מאונותיו 10-7 זרעים.
ורוניקת השדה היא צמח נדיר הגדל בשדות בור וסלעים. 
כתבה ליאורה קרת


עודכן