סימני שדה להבדל בין הכוכבנים
1 מספר הפרחים הלשוניים – 5 בלבד !

2. בהתאם לכך מספר הזרעונים החיצוניים גם הוא 5 והם אינם כפופים.

3. הוא צומח בצל ולכן בית הגידול שלו הוא חורש ויער.

4. שם הסוג (כוכבן) ניתן לו בגלל העמדה של הזרעונים המזכירה כוכב (כ.ים לדעתי...)

5. שם המין : נאכל, ניתן לו בגלל שבאירופה משמשים עליו הטריים כירק לסלט

נועם עביצל

עודכן