עדעדית משובלת היא צמח חד-שנתי שעליו מרוכזים בשושנת בבסיסו. העלה מנוצה, אונותיו פונות לאחור, האונה הקיצונית משולשת–מחודדת.
עדעדית משובלת פורחת במרס ובאפריל. הפרחים ערוכים בצפיפות בשיבולים חד-צדדיות, בתפרחות דמויות אשכול. השיבולית העליונה גדולה וזקופה, אלה שמתחתיה קצרות ואופקיות. הפרח קטן, צינור הכותרת קצר מאונות הכותרת, ובו 5 עמודי עלי. הגביע קרומי, שאיר, משפכי. בצינור הגביע 10 צלעות.
עדעדית משובלת גדלה בקרקעות מלוחות במדבר. המין נדיר בארץ, אך במקום שמופיע – הוא שולט לפעמים בכתמים. גדל בארץ בעיקר בדרום בקעת הירדן, בבקעת ים המלח ובערבה.
כתב מייק לבנה

לא עודכן