עשבוני חד-שנתי עדין ושכיח, הגדל ברוב אזורי הארץ. הפרחים פרפרניים, קטנים מאשר ביתר מיני האפון וצנועים יותר גם בצבעיהם: גודלם 1 ס"מ, צבעם צהוב–חלוד חיוור, ואין הבדל בולט בין גון המפרש לגון הסירה. כל עלי הכותרת משורטטים בעורקים כהים יותר. הפרחים בודדים נישאים על עוקץ רפה.
העלים מנוצים, עם אחד-שניים זוגות עלעלים מחודדים, ששפתם תמימה. בבסיסיהם יש עלי-לוואי משוננים גדולים החובקים את מפרק הגבעול. בקצה ציר העלה קנוקנת מסועפת המסייעת לצמח בטיפוס על צמחים אחרים בקרבתו.  הזרעים וכל חלקי הצמח הצעיר אכילים .
תפוצתו מזרח ים-תיכונית. בישראל, נפוץ בבתות ובשדות פתוחים בכל חלק החבל הים-תיכוני.

כתב מייק לבנה

לא עודכן