מלענן מנוצה הוא דגני רב-שנתי מתת-משפחת הסיסניים. הפרקים שבבסיס הגבעול מכוסים בשערות לבנות. הלשונית עשויה שורה צפופה של שערות קצרות. נדני העלים התחתונים מכוסים צמר צפוף הנושר בנקל.
מלענן מנוצה פורח באפריל–מאי במכבד מבודר. השיבולית כוללת פרח אחד בלבד, דו-מיני. המוץ התחתון גלדני, צורתו אזמלית, והוא מסתיים במלען בולט, שהיקנה לסוג את שמו. המלען מתפצל סמוך לבסיסו ל-3 זיפים. הזיף האמצעי ארוך מהצדדיים, והוא מנוצה בחציו העליון. המלען כולו נשיר.
מלענן מנוצה גדל בחולות מדבר מיוצבים בנגב, בערבה ובאדום. תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות מערב אסיה וצפון אפריקה.
בסוג מלענן 50 מינים, בארץ 6, רובם עשבים רב-שנתיים של חולות-מדבר.

כתב מייק לבנה

עודכן