עפעפית אשונה (לשעבר קיקסיה או פשתנית אשונה) היא עשבוני רב-שנתי או בן-שיח שעיר ודביק, מסועף וסבוך, שרוע או זקוף. ענפיו עשבוניים אשונים ונשברים בנקל. גובהו 15–40 ס"מ. העלים קטנים, משולשים. הצמח רותמי, היינו עליו נושרים בעונה היבשה, וגבעוליו ירוקים כל השנה וממשיכים להטמיע.
עפעפית אשונה פורחת בעיקר בין מרס ליוני, מעט גם החל בינואר וכלה ביולי. הכותרת קטנה (6 מ"מ), דו-שפתנית עם דורבן, צבעה צהוב, השפה העליונה חיוורת יותר. עוקץ הפרח קצר, אורכו לא יותר מאורך הגביע. הפרח דו-שפתני עם דרבן. 4 האבקנים חבויים בתוך צינור הכותרת, 2 מהם ארוכים יותר. בדורבן מצטבר צוף, השמור לחרקים שלשונם מתאימה להגיע למעמקי הדורבן. הפרי הלקט כדורי קטן רב-זרעים.
עפעפית אשונה גדלה בשטחים שנחשפו מים המלח ובמשטחי-סלע במדבר חם. נפוצה בכל דרום הארץ, בעיקר בדרום הבקע, מים המלח עד אילת. תפוצתה העולמית משתרעת בארץ-ישראל ובסיני.
הסוג עפעפית נקרא בעבר בשם קיקסיה, ונכלל פעם בסוג הקרוב פשתנית, הופרד ממנו בגלל הבדלים באופן פתיחת הפרי: בסוג עפעפית נפתח הפרי במעין עפעפיים. בסוג 25 מינים. בארץ 9 מינים, מהם 5 רב-שנתיים מדבריים הפורחים באביב ו-4 מינים חד-שנתיים ימתיכוניים הפורחים בקיץ.

כתב מייק לבנה

עודכן