תורמוס שעיר הוא עשב חד־שנתי נדיר הגדל בקרקעות החול של מישור החוף אך מצוי על קרקע כבדה גם באזורים אחרים של הארץ. הצמח מגיע לגובה של כ-40 ס"מ והוא בולט בעיקר בגלל הפרחים הכחולים והשעירות הרכה שעל חלקי הצמח. העלים מורכבים דמויי כף יד, ומסורגים. פטוטרת העלה ארוכה ושעירה והיא מסתיימת ב12-5 עלעלים תמימים ושעירים. התפרחת היא אשכול מרובה פרחים. אורך הפרח 14-10 מ"מ. גבעול התפרחת שעיר עליו יושבים כ -20 פרחים פרפרניים דו־מיניים המסודרים בדורים. הפריחה מתחילה בדור התחתון וממשיכה כלפי ראש הגבעול. לעתים ניתן לראות על צמח אחד דורי פרחים ובסמוך להם בדור תחתון פרחים שסיימו לפרוח ובהם מתפתחת שחלה לפרי.
כל פרח מחובר לגבעול בעוקץ קצר. הגביע שעיר והוא בן 2 שפתים החלק העליון מחולק ל-2 שיניים. פרחי התפרחת שעדין לא פרחו מהודקים לגבעול ובהם בולטת ביותר שעירות עלי הגביע. הכותרת פרפרנית, צבעה כחול (לעתים מופיעים פרחים בגוון ורוד־כחול). המפרש כחול עם עורקים כחולים ובמרכז כתם בהיר. המשוטים באותו צבע וגם בהם מודגשים עורקים כחולים. אבקנים עשרה, זיריהם מאוחים לצינור. השחלה עילית ובה מספר ביציות. הפרי תרמיל רוחבו 10-7 מ"מ, הזרעים חלקים מעוגלים ופחוסים.
גדל באזור השרון, גליל עליון ותחתון, פלשת הרי יהודה וגם בחרמון.
תפוצתו ימתיכונית.

כתבה: ערגה אלוני

לא עודכן