תריסנית שיכנית היא צמח חד-שנתי זקוף, נמוך, מסועף מבסיסו. הצמח שעיר, מכוסה בשערות כוכביות, הופעתו מאפירה. העלים מוארכים, שפתם תמימה.
תריסנית שִׂכָּנִית פורחת בין ינואר למרס. הפרח קטן, מצליב אופייני. הכותרת צהובה, בקושי בולטת מתוך הגביע. הפרי שטוח, עגול כדיסקוס, עבה, מכוסה שיכים (זיפים נוקשים וארוכים). עוקץ הפרי קצר מהפרי. בתוכו זרע אחד, והוא אינו נפתח מעצמו בהבשילו.
תריסנית שיכנית נדירה בארץ. תפוצתה העולמית משתרעת במזרח התיכון ובצפון-מזרח אפריקה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן