אשבל השדה הוא צמח חד שנתי בגובה של 40-20 ס"מ, בעל גבעול מרובע ושעיר. העלים נגדיים, פשוטים ושפתם מפורצת, אורכם כ-3 ס"מ. העלים התחתונים נישאים על פטוטרת קצרה בעוד שהעלים העליונים כמעט יושבים. כל העלים שעירים. התפרחת דמוית אשכול. הפרחים ומסודרים בדור והם בעלי עוקץ קצר ונראים כיושבים. הכותרת דו שפתנית שעירה, צבעה ורוד ארגמן נתונה בתוך גביע באורך של כ-1 ס"מ, בעל 5 שינים המסתיימות בקצה מחודד. כל השינים שעירות ושוות באורכן. צינור הכותרת בולט מהגביע, ושווה לו באורך. השפה העליונה זקופה וקמורה ולה 2 אונות. שפה תחתונה בעלת 3 אונות. שפה אמצעית ארוכה משתי האחרות. הפרחים דו-מיניים, האבקנים קבועים על צינור הכותרת, מספרם 4 , שני אבקנים קצרים ושנים ארוכים יותר והם בולטים מהכותרת. עמוד העלי גבוה ובראשו 2 אונות. השחלה עילית. הפרי מכיל פרודות.
אשבל השדה נפוץ במישור החוף ובפשלת, באדמות חמרה וחמרה חולית. הוא גדל באזורים מוצלים בשולי שדות ובמשוכות.
תפוצתו ימתיכונית ואירוסיבירית. מין נדיר.

כתבה: ערגה אלוני

לא עודכן