מין זה שייך לסוג גדול ומגוון במשפחת הקטניות (לשעבר הפרפניים) . מספר מיניו מגיע ל-280. בארץ 51 מינים, והריהו הסוג השני בגודלו (במספר מיניו) בארץ, אחרי קדד. הארץ משמשת מרכז חשוב בתפוצתו העולמית ובמחקר הסוג.
רוב המינים בארץ הם עשבים חד-שנתיים זקופים, מיעוטם עשבים רב-שנתיים.
עליו תלתניים, כלומר מורכבים משלושה (תלת) עלעלים. אין הוא הפרפרני היחיד שעליו תלתניים, אך הוא שזכה בשם. ברוב מיני התלתן יוצאים כל 3 העלעלים מנקודה אחת, במינים ספורים נישא העלעל האמצעי על פטוטרית קצרה מעל מפגש שני העלעלים הצדדיים.
התפרחות לרוב קרקפות מרובות-פרחים. הפרח פרפרני, מייצר צוף. החרק חונה על משוטי הכותרת וחותר לצוף שבצינור הפרח, וכך הוא מוריד את הסירה וגורם להזדקרות האבקנים (או מאוחר יותר – הצלקת) המסתתרים בה.
התרמיל כלוא בגביע, אינו נפתח, מספר זרעיו מועט. הוא מצוייד בשיניים או ווים, ומופץ כשהוא נאחז בנוצות של עופות או בשיער של יונקים.
בני הסוג נבדלים מהסוג הדומה שברק (ר' ערך שברק) בעלים ובאבקנים: עלי השברק ריחניים והם נושאים בלוטות או שערות בלוטיות, ועלי התלתן אינם כך; ותשעה מתוך עשרת האבקנים של תלתן זיריהם מאוחים לצינור בעוד העשירי חופשי, בעוד שבשברק כל עשרת הזירים מאוחים.
בתרבות מגדלים תלתן למזון לחיות-המשק כמספוא ירוק או מיובש כחציר, למרעה ולזבל ירוק במחזור הזרעים. מועיל גם כצמח-דבש לדבורים.

תלתן הארגמן הוא מין חד-שנתי של תלתן זקוף, שעיר. גובהו 20–30 ס"מ. הוא שכיח, יפה. ניכר בנקל, שונה מכל יתר התלתנים בתפרחתו ובפירותיו. העלעלים מוארכים ומחודדים. גדל תכופות בכתמים צפופים.
פורח מפברואר עד יולי, בעיקר במרס–אפריל. התפרחת רבת-פרחים, צפופה, חרוטית בראשית הפריחה, גלילית בהמשכה. הפרח גדול, אורכו 2 ס"מ. הגביע שעיר מאוד. הכותרת בצבע ורוד-סגול, עם כתם לבן בבסיס המפרש. הפרח צר ומוארך, דבר המודגש עוד יותר על-ידי כך שהשוליים הצדדיים של המפרש כפופים לאחור. הן קרקפת ניצני הפרחים והן קרקפת הפירות שעירים כמברשת.
ברפואה עממית מאמינים כי הוא עוזר לעצור שלשול דמי, מחזור לא סדיר, פגעי עור, שיעול, אדמת. מציעים אותו גם נגד מתח, עצבנות ונדודי שינה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן