בת-מדבר מצרית היא מצליב מדברי חד-שנתי מסועף, שרוע או זקוף, נופו דליל. הגבעולים משתרעים בחלקם, מדי פעם אפילו מתכסים בחול. הצמח חד-שנתי בדרך-כלל, אך לעיתים הוא עשוי להמשיך את חייו כרב-שנתי. כל הצמח מאפיר, מכוסה שערות כוכביות הדוקות. נוסף לכך מכסות שערות בלוטיות דביקות את העלים ואת עלי הגביע, ואליהן נדבקים גרגרי-חול. העלה יושב, סרגלי, קהה בראשו.
בת-מדבר מצרית פורחת באביב, במרס ובאפריל. הפרח קטן, ורוד חיוור עד סגול, אורכו 4–8 מ"מ. צינור הכותרת עטוף ברובו בגביע. הפרי זקוף, סרגלי, משונץ בין הזרעים, נפתח בשתי קשוות. אורכו 2 ס"מ. הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה של הפרי.
בת-מדבר מצרית גדלה בחולות-מדבר עמוקים ונודדים. בבית-גידול זה היא שכיחה, ואף שולטת בכתמים. היא נפוצה בדרום מישור החוף ובצפון המדבר ומרכזו. תפוצתה העולמית משתרעת במדבריות צפון-אפריקה ודרום-מערב אסיה.

כתב מייק לבנה

עודכן