צמח הגדל בקרקעות מאד מלוחות ובביצות מלוחות

לא עודכן