אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
קנה קוצני  הוא עשב רב שנתי גבוה ממשפחת הדגניים, בעל קנים הנישאים לגובה. הוא דומה לקנה מצוי המוכר והנפוץ, אך שונה בכמה תכונות: צורתו שיחנית בגלל יצור של ענפי משנה על הקנים, העלים קוצניים, זמן הפריחה ינואר פברואר, וקנים שנותרים חשופי עלים לאחר סיום הפריחה.
לקנה קוצני יש בקרקע קנה שורש אופקי המחולק לפרקים ומפרקים צפופים ובהם ניצני צמיחה המתפתחים לקנים. הגבעול שהוא קנה זקוף, בעל פרקים חלולים בעוד שהמפרקים חסומים ברקמה דקה. הגבעולים קוטרם 1.5- 3 ס"מ, מעוצה, ואינו מתעבה. הקנים חיים כ- שנתיים ולהם תכונה להסתעף בענפי משנה בחלקו העליון של הקנה.
העלים דמויי סרגל, ולהם שני חלקים ברורים, נדן וטרף. הנדן החלק התחתון של העלה תחילתו במפרק תחתון. הנדן צמוד לקנה ולופת אותו בשלמותו. רק בחלק הקרוב לטרף הלפיתה חלקית והאחיזה מתרופפת. בין הנדן לטרף מצוי אזור בהיר הקרוי לשונית הצמודה לקנה. הלשונית בעיקר בשני קצותיה מצוידת בקבוצת שערות מכסיפות קצרות שונות באורכן. הטרף אינו אחיד הוא רחב קרוב ללשונית ונעשה צר בהמשך ומסתיים בקוץ חד ודוקרני שהוא  אחד מסימני ההיכר לקנה הקוצני. לכל אורך הטרף והנדן מצויים עורקים מקבילים.
אורך הקנים באוכלוסיית הצמחים יכול להגיע ל- 3מטר. יש כאלה שגובהם חצי מ'. אך סימן ההיכר של הצמח הוא חיוץ הקנה. הקנה מפתח ניצנים במפרקים, ואלה מתפתחים לענפי משנה באורך שונה.
קנים בוגרים פורחים בקודקוד, שם מתפתחת תפרחת שהיא מכבד באורך 35-20 ס"מ, המורכב מצירי משנה עם פרחים המסודרים בשיבולת. לעיתים קרובות המכבד נוטה לצד אחד. ציר השיבולית מכוסה שער קצר, עליו יושבות שיבוליות, כל אחת בנויה מ6-4 פרחים באורך של עד 1.5 ס"מ. הפרח נכון, חסר כותרת. פרחים אחדים עקרים, אחרים בעלי אבקניים באורך 2-1 מ"מ, והשאר דו מיניים. הצמח פורח בחודשים ינואר פברואר, לאחר הפריחה הגלומות  לא נושרות ונשארות על עמוד השיבולת. הגלומות קרומיות, לא שוות בארכן. ארכה של הגלומה התחתונה 5-3 מ"מ, ארכה של הגלומה העליונה 6-3 מ"מ והן קצרות מהשיבולת. גם המוצים אינם זהים בגודל, המוץ התחתון קרח דמוי אזמל מחודד והוא ארוך מהגלומה,  אורכו 9-6 מ"מ. אורך המוץ העליון 7-4 מ"מ.
הזרעים קטנים כ1.5-1 מ"מ, בראשם ציצת שער רכה כמשי. השערות מפיצות את הזרעים בסביבה והם נובטים. אולם רוב הריבוי הוא ריבוי וגטטיבי. קנה קוצני מפתח בחולות חוף הים קנים ארוכים ודקים המתכופפים אל פני הקרקע, ומתפתחים מהניצנים במפרק ענפי משנה דקים באורך של 7-6 מ'. הענפים שרועים על החול. הניצנים משרישים בתקופה הגשומה ונאחזים בקרקע ומתבססים. וכך גדל דור חדש של צמחים שהם למעשה אותו קלון השייך לצמח האם. בתי גידול של הקנה הם גם ביצות מלוחות.
הצמח נפוץ באזור מערב טורקיה, ביוון ובכרתים. בארץ הוא גדל בין חולות חוף הים ובביצות מלוחות. בנחל פולג הוא גדל בקדמת החוף ליד השפך בסמיכות לקנה מצוי . אולם, קנה קוצני משתלט על אתרים עם תנאים פחות טובים ומרוחקים מהמים גם על קרקע חרסיתית וגם על חול.
גדל בארץ ומצוי באזור בקעת החולה בקעת כנרות, והשרון. נדיר עד נדיר ביותר בגולן, בגליל תחתון ועליון ובחוף הגליל, בעמק עכו ובפלשת.
אף שלעיתים קשה לזהות את הצמח בעיקר כשהוא קרוב לקנה מצוי, התכונות העיקרית לזיהוי הם ענפים צדדיים המתפתחים בשנה השנייה על הקנה, זמן הפריחה, ועלים מעוצים דוקרנים.
ספרות
Scholz, H. & Böhling, N.: Phragmites frutescens (Gramineae) re-visited. The discovery of an
overlooked, woody grass in Greece, especially Crete. – Willdenowia 30: 251-261. 2000.

Scholz, H., Phragmites frutescens sp. nov.- p.522 in : Greuter, W. & Scholz, H., Phragmites in
Crete, Cenchrus frutescens, and the nomenclature of the common reed (Gramineae),
Taxon 45: 521-523, 1996
כתבה ערגה אלוני


עודכן