מחטנית המדבר היא צמח קיפודי קטן, שכל-כולו גבב של עלים מחטניים צפופים מאוד לאורך גבעולים קצרים. גובהו 5–10 ס"מ, גונו ירוק או אפור. הוא מצמיח גבעולים אחדים המסתעפים מבסיסו. העלים סרגליים או מחטניים, תמימים, מחודדים בקצה, רבים וצפופים מאוד. הצמח אינו משחיר בהתייבשו.
מחטנית המדבר פורחת במרס–אפריל. צבע הקרקפת חיוור, צהוב או חום, החפים לבנים. קרקפות-הפרחים אופייניות למשפחתה, המורכבים, אך הן קטנות, ובכל קרקפת פרחים זעירים רבים. המצעית מוארכת. פרחי ההיקף נימיים, נקביים; פרחי המרכז – צינוריים, דו-מיניים או זכריים. זרעי ההיקף חסרי ציצית, זרעי המרכז עם ציצית של זיפים מנוצים בראשם, נשירים.
מחטנית המדבר היא צמח אנדמי לארץ-ישראל ולסיני, וגם כאן איננה שכיחה, ונפוצה רק בקצה הדרום. היא גדלה בקרקעות חול וחצץ של סלעי יסוד בהרי אילת.
כתב מייק לבנה

לא עודכן