ויתניה משכרת היא שיח רעיל של אשפתות ומעזבות במדבר ובסביבותיו. הצמח ירוק כל השנה, והוא מסתעף מבסיסו לענפים זקופים, שאינם מסתעפים עוד. גובהו מטר ויותר, ענפיו גמישים, והוא צמיר במקצת, שערותיו כוכביות. העלים גדולים (אורכם עד 10 ס"מ), נישאים על פטוטרת קצרה, ביציים, שפתם מפורצת באורח בלתי סדיר ורדוד מאוד.
ויתניה משכרת פורחת כמעט כל השנה, בעיקר בקיץ. פרחיה אינם בולטים, הם קטנים (קוטרם 6 מ"מ) ירוקים או צהבהבים במקצת, והם מקובצים בחיקי עלים, כמעט יושבים. הגביע פעמוני נפוח. הכותרת פעמונית, בולטת רק מעט מתוך הגביע. הפרי מאדים תחילה, אחר משחיר, והוא עטוף בגביע, הגדל עם הבשלת הפרי. הפרי נאכל על-ידי ציפורים, שאינן נפגעות כנראה מהרעלים שבצמח.
ויתניה משכרת נפוצה ברוב חלקי הארץ, בעיקר בדרום. גדלה בבתי-גידול מופרעים בידי אדם: צידי דרכים, אשפתות, גינות נטושות וברזי-גינה דולפים.
נערכים מחקרים להפיק תרופות מן הרעלים שבצמח.
תפוצתה העולמית נרחבת בעולם הישן.
בסוג 10 מינים, בארץ 1.

כתב מייק לבנה

לא עודכן