אסתר מרצעני הוא צמח חד-שנתי קירח, זקוף. גבהו משתנה, בסביבות מטר אחד. בתנאים נוחים הוא עשוי לגדול כרב-שנתי. הוא גֵר בארץ, מקורו בצפון-אמריקה, והוא התפשט בארץ החל מאמצע המאה ה-20. עתה הוא שכיח מאוד בכל רחבי הארץ לאזוריה השונים. פלש בעיקר לבתי-גידול מופרעים: אשפתות, בתי-שלחין, מליחות וצידי-דרכים, וגם לבתי-גידול לחים. הגבעול מצולע, כהה. העלים מרצעיים, גונם ירוק כהה.
אַסְתֵר מַרְצְעָנִי פורח זמן רב, כל הקיץ ויותר, מאפריל עד נובמבר. הקרקפות קטנות, רבות. חפי המעטפת ערוכים בדורים אחדים, רעופים. הפרחים הלשוניים ארוכים רק במעט מהצינוריים. הם מרובים, ערוכים בדורים אחדים. צבעם לבן עד סגול חיוור, והם נקביים או עקרים; הפרחים הצינוריים מעטים יותר, צבעם צהוב עם קצה ארגמני, והם דו-מיניים.
הזרעון פחוס, חסר מקור, קטן, עם ציצית של זיפים, נפוץ היטב ברוח.
אסתר משמעו כוכב. הסוג אסתר הוא סוג גדול בתת-משפחת הצינוריים. מינים רבים תורבתו לגינת הנוי. הסוג כולל 600 מינים, רובם בצפון אמריקה. בארץ גדל מין נוסף, אוטוכטוני (מקומי, לא גֵר), הנפוץ בנופי-ביצה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן