ארכובית הציפורים שייכת לקבוצת מיני הארכובית הגדלים בבתי גידול יבשים. היא נפוצה בכל חלקי הארץ בבתי-גידול מופרעים שונים, ולעתים אף בסדקי מדרכות בהם היא מגלה את עמידותה לדריכה.
ארכובית הציפורים היא מין חד-שנתי, קרח, שרוע בדרך-כלל אם כי לעתים חלק מענפיו מזדקרים כלפי מעלה. אורך העלים עד 5 ס"מ והם יושבים כמעט, דמויי ביצה, מאורכים במקצת, לעתים מחודדים בקצותיהם, שפתם תמימה. לרוב העלים אינם נושרים במשך כל חיי הצמח. אורך השופר הקרומי עד 1.2 ס"מ, קצר מהמפרק, חלקו התחתון חום והעליון כסוף-מבריק. קרוע לאורכו בחתך אחד או יותר.
הפרחים ערוכים בקבוצות של 2-5 בחיק עלים לאורך הענפים. אורך הפרח 1.5-3.5 מ"מ, צבע העטיף לבן-ירוק או וורוד. עליו אליפטיים מאורכים, מאוחים עד למחצית אורכם לצינור. מספר האבקנים 8, עמודי עלי 2-3, קצרים מאוד. הפרי הוא אגוזית באורך 1.5-3 מ"מ, מחודדת ובעלת 3 מקצועות, כלואה בין אונות העטיף אך בולטת מעט מתוכן. 

השם ארכובית, ובלועזית "רב-ברך", מציין את המפרקים (ברכיים) הבולטים בגבעול: בכל מפרק צומחים עלי-לוואי קרומיים, המאוחים לנדן בדמות שופר, והם מקיפים את המפרק ומדגישים אותו. מינים אחדים שימשו ברפואה העממית לצרכים שונים, בעיקר נגד פגעים בדרכי העיכול – מהשיניים ועד למעיים. מבחינים בסוג בין 2 קבוצות של מינים: קבוצה של בתי-גידול לחים וקבוצה של בתי-גידול יבשים.

כתבו ליאורה קרת ומייק לבנה
הסוג ארכובית (המתחלק כיום לשני סוגים, ראה להלן) כ-250 מינים מוסכמים ומינים רבים מסופקים. בישראל נאספו 18 מינים, המחולקים לשתי קבוצות עיקריות: 5 מינים שבהם הפרחים ערוכים בתפרחת דמוית שיבולת צפופה והם רב-שנתיים (מינים אלה נמנים כיום עם הסוג Persicaria, אך שם הסוג העברי נשמר והוא עודנו "ארכובית") ו-13 מינים שבהם הפרחים בודדים או בקבוצות בחיקי עלים, בהם מינים חד-שנתיים ורב-שנתיים (אלו הם בני הסוג Polygonum).
כתב: דרור מלמד

עודכן