דוחונית השלחין היא דגני חד-שנתי זקוף וגבוה של בתי-גידול לחים.
דוחונית השלחין פורחת במשך רוב השנה, מאפריל עד דצמבר. האשכול קצר, אורכו לא יותר מ-3 ס"מ. בבסיס השיבוליות אין זיפים על ציר האשכול. המוץ התחתון חד או מסתיים בחוד קצרצר. הגרגרים כדוריים, תפוחים.
דוחונית השלחין גדלה בקרקע כבדה במקומות מושקים ובצידי דרכים. היא שכיחה מאוד ונפוצה בכל אזורי הארץ. ידועה כעשב-רע מטריד, וכן כעשב-מספוא באזורים טרופיים של העולם הישן.

כתב מייק לבנה

לא עודכן