מורטיה קטנת-פרחים היא בן-שיח או עשב רב-שנתי מדברי שרוע, אפור, שעיר. צורת הצמח כדורית, גובהו 20 ס"מ. פטוטרת העלה ארוכה יותר מאשר במורטיה מלבינה.
מורטיה קטנת-פרחים פורחת באביב, מרס–אפריל. פרחיה אופיניים למשפחתה, המצליבים. הם קטנים יותר מאשר במינים אחרים בסוג, אורך עלה כותרת 4 מ"מ. הפרח לבן, מרכזו כהה, ירוק–צהוב. הפרי כפוף עד כדי 3/4 מעגל.
מורטיה קטנת-פרחים גדלה בואדיות במדבר חם ובסדקי סלעי גרניט. היא נדירה בארץ, מוגבלת לקצה הדרום, בסביבות אילת. תפוצתה העולמית משתרעת במדבריות חמים ויבשים במזרח אפריקה.

כתב מייק לבנה

עודכן