מורטיה מחוספסת היא בן-שיח או עשב רב-שנתי מדברי שרוע, שעיר, שערותיו נושרות ואז הוא ירוק, שלא כמו יתר מיני המורטיה, שהופעתם אפורה. העלים אזמליים מוארכים, נישאים על הגבעול, פטוטרתם קצרה, בשפתם שיניים מעטות ומרוחקות.
מורטיה מחוספסת פורחת במרס–אפריל. עלי הגביע זקופים, עלי הכותרת סרגליים עד מריתיים, אורכם 5–10 מ"מ. צבע הפרח ורוד חיוור עד לבן, הצבע עז יותר במרכז הפרח ולאורך העורקים. הפרי מזוות, קצר, מפותל, ומשונץ בין הזרעים. נישא על עוקץ עבה קצר. בראשו עמוד-עלי עבה ושעיר עם 2 צלקות מפושקות.
מורטיה מחוספסת נדירה בארץ, גדלה במדבר חם. נפוצה בקצה הדרום: דרום הנגב, הערבה ואדום. תפוצתה העולמית משתרעת במזרח אפריקה.
יש סבורים כי אין בארץ כלל מורטיה מחוספסת, וכי כל הפרטים שנחשבו על מין זה אינם אלא מורטיה מלבינה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן