צמח מדברי רב-שנתי, בשרני וקירח, הנפוץ בבתי-גידול מופרעים ובמליחות לחות בערבה ובנגב. העלים ירוקים בהירים, הפרח לבן, הפרי אדום. הפרי גלילי עם 5 צלעות (לא כנפיים כבזוגן השיח). העלה מורכב מפטוטרת הנושאת שני עלעלים – כל אחד משלושת אלה בשרני ונראה כנקניקייה תפוחה. בעת עקה מתייבשים ונושרים שני העלעלים, ואחר גם הפטוטרת. פורח מפברואר עד אפריל. הפרח לבן. עוקץ הפרח ארוך מהפרח ומהפרי. הפרח מפריש צוף גלוי, ומואבק על-ידי מגוון רחב של חרקים. נדיר, שולט בכתמים במרכז הנגב ובדרומו, במדבר יהודה, ובעיקר בבקעה – מערבות הירדן עד אילת. בסוג 100 מינים, בארץ 5. כתב מייק לבנה

לא עודכן