בת-רכפה מרצענית היא צמח רב גמישות אקולוגית: היא יכולה לגדול כחד-שנתי, או כדו-שנתי או אף כבן-שיח. גובהה עשוי לנוע בין 10 ל-40 ס"מ. עליה מכחילים, סרגליים, תמימים, מקובצים או מפוזרים. לעיתים זוהרים קצות העלים בגוון כתום עז.
בת-רכפה מרצענית פורחת בין מרס למאי. הפרחים לבנים, דו-מיניים, לעיתים חד-מיניים. הם קטנים (1–2 מ"מ), בלתי נכונים, ערוכים בשיבולים לאורך הגבעול הראשי וסעיפיו. מספר עלי הגביע שונה, בין 2 ל-6. מספר עלי הכותרת 2, והם פשוטים או שסועים לאונות. אבקנים 3. הפרי הלקט.
בת-רכפה מרצענית גדלה במדבריות מזרח הארץ וקצה דרומה. תפוצתה העולמית משתרעת באזורים טרופיים צחיחים, בעיקר במזרח אפריקה.

כתב מייק לבנה

עודכן