צמח-גלגל חד-שנתי מדברי עם פרי מוזר, דמוי חרטום. מצליב קירח, מסתעף מאוד מבסיסו, ענפיו משתרעים או אלכסוניים או זקופים. גודלו משתנה מאוד (כדרכם של הרבה חד-שנתיים במדבר), בין 10 ל-50 ס"מ. העלים בשרניים מעט. עלי הבסיס ערוכים בשושנת, נישאים על פטוטרת, והם פשוטים או כינוריים, גזורים או משוננים. עלי הגבעול קטנים. פורח באביב, מארס–אפריל, בפרחים מצליבים צהובים הנישאים על עוקץ קצר עבה, זקוף וצמוד לגבעול. הפרח קטן מאוד, פתוח לרווחה. הצמח נושא פרחים רבים ערוכים בשיבולים צפופות בקצות הגבעולים. הפרי קצר (פחות מ-10 מ"מ), ולו שני חלקים: התחתון דמוי ביצה, רחב, מגובשש מאוד, בלתי נפתח, ובו זרע יחיד; העליון הוא מקור קצר, פחוס ורחב, חסר זרעים, והוא אלכסוני לחלק התחתון, וכך גדל דמיונו לחרטום או לראש-ציפור. במותו נעשה הצמח שעמי וקל, והוא ניתק מבסיסו ומתגלגל ברוח – הצמח השלם או כל אחד מענפיו לחוד – וכך הוא מפיץ את זרעיו. גדל בקרקע חולית במדבריות של דרום הארץ. מנגנונים של "מדידת-גשם" לפי מידת השטיפה של חומרים מעכבי נביטה, מכוונים את זרעיו לנבוט רק לאחר גשם חזק ולא לנבוט כלל בשנה שגשמיה מעטים, כך שהוא שכיח בשנים גשומות (נובט מתוך מאגר-זרעים מצטבר בקרקע), ואף יוצר אז מרבדי-פריחה בשטחי-חולות. המין יחיד בסוגו. תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות מערב אסיה וצפון אפריקה. כתב מייק לבנה

עודכן