חד-שנתי נדיר, הגדל במדבר בקרקעות מעובדות ובואדיות בקרקע לס. נדיר בארץ. הצמח נמוך, גובהו עד 20 ס"מ. העלה פשוט. פורח באביב, ממרס עד אפריל. הכותרת ארוכה רק מעט מהגביע (בכל יתר מיני השכרון היא ארוכה ברבה מן הגביע), צבעה צהוב חיוור, וסביב לועה מצויירת טבעת לא-שלמה, בצבע ארגמן כהה, כמעט שחור. אורך הכותרת 8–14 מ"מ. גדל בכל חלקי הנגב, ובכל חלקי דרום הבקע. בשכרון על כל מיניו טמונה סכנת מוות. כל חלקי הצמח ארסיים ומסוכנים ביותר. הרפתקנים שביקשו להגיע באמצעותו לשכרון-חושים סבלו כאבים אכזריים וייסורים קשים, ובקושי ניצלו ממוות. מספרים על גורמים פליליים שהשתמשו בצמח כדי להרעיל את קורבנותיהם או לסמם אותם לצורך שוד. למי שהורעל ממליצים לשתות חלב או חלבון ביצה חיה, ולגרום להקאה. כתב מייק לבנה

עודכן