אמברוסיה ימית היא צמח חד-שנתי מאפיר. העלים התחתונים נגדיים, העליונים מסורגים, גזורים או מחולקים לאונות. שם המין מציין את בית-הגידול – חוף הים.
אמברוסיה ימית פורחת בין מאי לאוקטובר. הפרחים ערוכים בקרקפות. הצמח מואבק-רוח, שלא כרוב בני-משפחתו. הפרחים חד-מיניים ערוכים בקרקפת חד-מינית. הצמח חד-ביתי, היינו תפרחות זכריות ונקביות גדלות על אותו פרט. לקרקפות עטיף ירוק. הקרקפת הזכרית חצי-כדורית, ערוכה באשכול קיצוני חסר עלים. הקרקפות הנקביות יושבות בחיקי עלים בחלקה התחתון של התפרחת.
אמברוסיה ימית היא המין שיחיד בסוג זה שאיננו מין פולש בארץ. היא גדלה בחול–חמרה באזור החוף. תפוצתה העולמית משתרעת ברצועת החוף שסביב הים התיכון. בישראל תפוצתה הצטמצמה מאוד והיא נמנית על הצמחים שבסכנת הכחדה.

כתב מייק לבנה

עודכן