זקנונית הטבעות היא דגני רב-שנתי, שתפרחותיו מזכירות את קרובו זקנן שעיר, המוכר יותר. היא ניכרת בנקל לפי טבעת של שערות ריסניות ארוכות המקיפה את מפרקי הגבעולים. מתחת לפני הקרקע היא מפתחת קנה-שורש. העלים שעירים. הלשונית קרומית.
זקנונית הטבעות פורחת כל השנה. התפרחת עשויה קבוצה של אשכולות דמויי שיבולת דקה הנישאים בקבוצה בראש גבעול, יוצאים פחות-או-יותר מנקודה אחת כמו ביבלית או באצבען.
לתפרחת מלענים ארוכים ומסתלסלים.
זקנונית הטבעות גדלה בבתי-גידול משופרים בסביבה חמה. בנוף טבעי היא נפוצה בסדקי-סלעים, בשקעים לחים ובערוצי נחלים במדבר; בנופי-אדם היא מתפשטת אל שדות ומטעים מושקים, צידי דרכים, תעלות וגדות-בריכות, ונפוצה ברוב אזורי צפון הארץ ומרכזה, בעיקר בעמקים.
תפוצתה העולמית משתרעת באזורים סובטרופיים וטרופיים.

כתב מייק לבנה

עודכן