בטנונית שעירה היא צמח חד-שנתי זעיר, שעיר–זיפני. אמנם ניתן לה השם בטנונית כתרגום לשמה הלועזי, אך הוא יאה לה, כי אכן עליך לזחול על גחונך כדי לראותה היטב. העלים מלבניים מוארכים, שוליהם גלוניים, והם מכוסים זיפים ארוכים במיוחד.
בטנונית שעירה פורחת בין ינואר למאי, בעיקר במרס–אפריל. לפרח 5 עלי-גביע זיפניים וכותרת משפכית עם צינור ובקצהו אוגן של 5 אונות מעוגלות, שאורכן כאורך הצינור. הכותרת תכולה בגוון אופייני למשפחתה, קוטרה 2–4 מ"מ. מרכז הפרח לבן, בגלל 5 קשקשים החוסמים את המבוא ללועו.
בטנונית שעירה גדלה בואדיות ובמישורים בכל אזורי המדבר בדרום הארץ. תפוצתה העולמית משתרעת במזרח התיכון.

כתה מייק לבנה

עודכן