דרבה מחודדת (לשעבר חדת-פרי) היא מצליב רב-שנתי קטן של מרומי החרמון, גובהו 3 ס"מ. העלים זיפניים, ערוכים בדורים צפופים בבסיס הצמח.
דרבה מחודדת מקדימה מאוד בלבלובה ובפריחתה ובעשיית פרי, מיד עם הפשרת השלג. הפרחים ערוכים בראש גבעול הבולט מתוך שושנת העלים. הפרח מצליב צהוב. הפרי פגיוני קצר ועבה, מחודד בקצהו.
דרבה מחודדת נדירה בארץ, גדלה אך ורק במרומי החרמון, וגם שם אינה שכיחה. מעדיפה גבעות מוכות-רוח ברום 1950 מ' ומעלה. תפוצתה העולמית משתרעת באזורים הרריים סביב הים התיכון.

כתב מייק לבנה

עודכן