ביצן מכסיף הוא צמח צנוע, המזכיר בהופעתו הכללית את קרובו הירבוז. הוא צומח שרוע או לעיתים זקוף, חד-שנתי או לעיתים רב-שנתי. העלים נגדיים, אזמליים צרים, בסיסם מוצר לכעין פטוטרת קצרצרה.
ביצן מכסיף פורח כמעט כל השנה. הפרחים זעירים, ערוכים בתפרחות כדוריות קטנות בחיקי עלים. התפרחת בלתי צבעונית, מראה הכללי לבן-מכסיף עד ירקרק, ראשה (הפרחים הצעירים) מאדים קלות. חפים וחפיות קרומיים מלווים כל אחד מן הפרחים. העטיף בן 5 עלים וערוך בשני דורים לא שווים. האבקנים מאוחים לצינור ובו 5 אבקנים פוריים ועוד 5 אבקנים עקרים. הפרי כדורי, חד-זרעי, עטוף בעלי העטיף.
ביצן מכסיף גדל בשולי מים ואף בגדות של נחלי אכזב. תפוצתו בארץ מצומצמת לאזורי החוף והבקעה בצפון הארץ.

בסוג 170 מינים, שרובם גדלים באזור הטרופי של אמריקה. המין יחיד בסוגו בצמחיית הבר בארץ. בגינות נוי מגדלים עוד שני מינים, הגדלים כבן-שיח כדורי נמוך, מאדים במקצת, מקובל במיוחד לשתלו כמסגרת סביב הגינה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן