אגמון האגם הוא עשב רב־שנתי זקוף של ביצות ומקומות לחים, מתנשא לגובה של 1–3 מ'. הגבעול הוא קנה גלילי ירוק ומטמיע, אטום. בקרקע יש לו קנה שורש זוחל.
אגמון האגם פורח כל הקיץ, מאפריל עד אוקטובר. מואבק־רוח. התפרחת דומה לסוכך, והיא יוצאת בראש הגבעול, אך נראית כאילו היא יוצאת מצדו של הגבעול ולא מראשו, כי חפה־מעטפת תחתון נראה כהמשכו של הגבעול.
אגמון האגם גדל בביצות ובגדות נחלים במישור החוף, בבקעת החולה ובגולן.
קנים יבשים שלו משמשים לקליעת סלים, להכנת מזרונים, למושבים, לכיסאות ולסכך.
בסוג אגמון 200 מינים, רובם גדלים בבתי גידול לחים. בישראל 6 מינים. מין זה הופרד מהסוג Scirpus לפי עדכון הפלורה מינואר 2018.

כתב מייק לבנה

עודכן