פרעושית ערבית הוא צמח חד-שנתי קיצי של בית-גידול לח למחצה. גובהו 20–30 ס"מ. העלים צרים וקטנים, שעירים.
פרעושית ערבית פורחת במשך חצי שנה, ודווקא בקיץ, מאפריל עד ספטמבר. הפרחים צהובים, הקרקפת קטנה, קוטרה 1 ס"מ. הפרחים הלשוניים ערוכים בשני דורים. לזרעון ציצית שאורכה גדול פי 3 מאורך הזרעון עצמו, זיפי הציצית מעטים, מספרם אינו עולה על 12.
פרעושית ערבית גדלה בקרקעות כבדות שהיו מוצפות בחורף. המין נפוץ בצפון הארץ ובמרכזה, חודר מעט אף לנגב. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון ומערב אסיה.
בסוג 100 מינים, 7 בארץ. השם פרעושית הוא תרגומו של השם המדעי שמקורו באירופה, שם רווחה אמונה כי ריחו של הצמח מגרש פרעושים.

לא עודכן