אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
אזוב מצוי הוא תבלין המהווה מרכיב עיקרי בתערובת הידועה בשם "זעתר". הוא ניכר בנקל במראהו ובריחו. זהו בן שיח מלבין־מאפיר, גובהו 40 ס"מ. עליו נגדיים, קטנים, ביציים רחבים, לבדיים, עורקיהם בולטים בצדם התחתון. בקיץ נושרים העלים, וצומחים במקומם עלים קטנים יותר, הדומים במראם ובריחם לעלי החורף. הגבעול אינו מרובע בחתך, כברוב בני משפחתו, אלא כמעט עגול. הגבעולים הצעירים מאדימים.
אזוב מצוי פורח במשך תקופה ארוכה, באביב ובקיץ. הגביע חד־שפתני, שסוע מלפנים. הכותרת דו־שפתנית קטנה (4 מ"מ), צבעה לבן או נוטה קצת לסגול. הפרחים ערוכים בצפיפות בתפרחות מעין שיבולים. אין הם מפוארים למראה, אך הם שופעים צוף והומים מאביקים. הם מואבקים בידי מגוון גדול של חרקים, ובהם צרעות, זבובים, נמלים, חיפושיות פרחים, פרפרים ודבורים קטנות.
אזוב מצוי הוא מין שכיח. גדל ברוב חלקי הארץ הים תיכוניים בשדות בוּר, בבתה ובגריגה, במסלע של גיר וקירטון. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שבמזרחו של הים התיכון.
מקובל כי מין זה הוא אכן האזוב הנזכר במקורותינו – האזוב ששימש לטיהור כללי, לטיהור מצורעים ועוד. גם כיום מייחסות אמונות שונות לאזוב סגולות כגון מניעת קרישת דם (הוכח כלא נכון), שיפור הזכרון, הקלה על הצטננות ועל צירי לידה.

הובחנו בישראל שני טיפוסים ממין זה, השונים זה מזה בהרכב השמן האתרי – הוא החומר הנותן ריח לעלים. אין בין שני הטיפוסים הבדלים אחרים פרט לריח.
רובו של החומר הריחני אצור בשערות בלוטיות שעל פני העלים. כאשר קוטפים את העלה וממוללים אותו ביד נקרעות שערות אלה והשמן שבהם נשפך וריחו מורגש למרחוק.

מאלפת ההשוואה בין תחומי השמות: בערבית מתייחס המונח זעתר הן לאזוב והן לכמה סוגים אחרים במשפחתו, שריחם וטעמם דומים והם יכולים לשמש כתחליף לאזוב במטבח, כגון קורנית, צתרה וצתרנית. כמו כן נקרא בשם "זעתר" גם התבלין המעורב, הכולל מלבד אזוב גם שומשום, מלח ואוג (סוּמַק). ייתכן שגם קדמונינו, בדברם על אזוב, התכוונו לכל הסוגים במשפחת השפתניים שריחם דומה. כיום אימצנו את השיטה המדעית מיסודו של לינאוס השוודי, שקבע כי לכל סוג יש שם נפרד. בסוג אזוב יש 6 מינים, בארץ רק מין אחד.
האזוב כה שכיח בארץ, עד כי הוא משגשג למרות קטיפה נמרצת לצורך שימוש בו כתבלין וכתרופה. ועם זאת מזמן שהתחילו לקטוף אזוב מלוא השקים לשם מסחר ויצוא – התעוררה סכנה לקיומו, והוא הוכרז כצמח מוגן, האסור בקטיף מסחרי אך מותר קטיף לשימוש ביתי.
כתב מייק לבנה

עודכן