בוצין שונה-עלים (לשעבר בוצינית שונת-עלים) הוא צמח רב-שנתי עשבוני של מקומות לחים. עלי הבסיס גדולים, מחולקים לאונות. עלי הגבעול קטנים יותר, התחתונים בהם כינוריים, מסורגים ברובם; העלים העליונים ביציים, שפתם משוננת שינון חד. הצמח אינו מכוסה שערות כוכביות כבמינים אחרים של בוצין.
בוצין שונה-עלים פורח ממרס עד מאי. אבקנים 4 (שלא כמו במינים אחרים, שמספר אבקניהם 5). המאבק מחובר לזיר באמצע המאבק. הפרחים נישאים על עוקצים ארוכים פי 2 או יותר מהגביע, והם קירחים, יוצאים מן הגבעול בזווית קהה, נוטים הצידה ומעט מעלה.
בוצין שונה-עלים גדל ליד מים בכל חלקי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שלמזרחו של הים התיכון.

בסוג בוצין כ-120 מינים מוסכמים ועוד 8 בני-כלאיים מוכרים, בישראל נאספו 16 מינים, רובם נדירים.
בוצין משמעו נר (בארמית), והשם מדמה את הפרח הצהוב, הנישא על גבעול זקוף, לשלהבת נר. ואכן, לכל מיני הבוצין פרח צהוב גדול עם 5 עלי-כותרת פרושים, כמעט סימטריים, מאוחים בבסיסיהם (כותרת גלגלית), ו-4–5 אבקנים שזיריהם שעירים מאוד. אין צוף, הפרח מואבק על-ידי דבורים אוספות-אבקה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן