גלדן סמרני (לשעבר אגרופירון סמרני) הוא עשב רב-שנתי. העלה סרגלי, עם לשונית קרומית קצרה.
גלדן סמרני פורח בין אפריל ליוני. השיבוליות יושבות אחת-אחת בתוך שקעים בציר השיבולת, בדומה לזון. בכל שיבולית יש פרחים אחדים. הצד הרחב של השיבולית פונה אל הציר. המוץ התחתון עם 5 עורקים, חסר מלען. הגלומות שוות זו לזו, גלדניות, מכאן השם החדש של הסוג בעברית. הפרח ניכר במוץ התחתון, שאין לו מלען, או שהמלען שלו קצר. אורך הגלומות 10–18 מ"מ, והן קצרות מעט מהשיבוליות.
גלדן סמרני גדל בקרקע חולית לכל אורך חוף הים התיכון בארץ. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שלחופי הים התיכון סביב.

הסוג גלדן Elytrigia כולל חלק מהמינים שנכללו בעבר בסוג אגרופירון Agropyron. מינים אחרים נשארו בסוג הקודם, שקיבל את השם החדש Elymus, ובעברית אלומית. בסוג אגרופירון המורחב 150 מינים, בארץ 5. הסוג קרוב לחיטה, ומנסים להשתמש בו בשיטות של הנדסה גנטית לשם השבחת חיטה (לעמידות בפני מחלות, מליחות ושאר עקות). הוא משמש כצמח-מרעה, לא בארץ.

כתב מייק לבנה

לא עודכן