לפית שיכנית היא צמח חד-שנתי שעיר זקוף, גובהו 10 ס"מ. העלים מסורגים, זיפניים, פשוטים, אזמליים מוארכים. העלה יושב.
לפית שיכנית פורחת בין פברואר לאפריל. הפרח נכון, פעמוני, קטן – אורכו 3 מ"מ. הכותרת דו-מינית, נכונה, בולטת רק מעט מהגביע. צבעה לבן עד תכול. לכותרת צינור מאוחה ואוגן שקוטרו 2–3 מ"מ, עם 5 אונות כותרת. הגביע מחולק ל-5 אונות מרצעיות כמעט עד בסיסו. הפרי בן 4 פרודות, דמוי פירמידה, הוא קשה, פניו שיכניים.
לפית שיכנית גדלה בערבה ובמדבר. היא נפוצה בכל דרום הארץ. תפוצתה העולמית משתרעת בערבות ובמדבריות בצפון אפריקה ובמערב אסיה.
בסוג עוד מין אחד בארץ, נדיר, גדל רק באדום.

כתב מייק לבנה

לא עודכן