חפורית קטנה היא דגני חד-שנתי זקוף מתת-משפחת הסיסניים.
חפורית קטנה פורחת ממרס עד יוני. התפרחת היא מכבד גלילי דמוי שיבולת. המראה הכללי של המכבד מסודר מאוד (בניגוד למראה הכללי של התפרחת בחפורית מוזרה, שהוא פרוע), וכל שיבולית ניכרת בשני קוים ירוקים כהים לאורכה, הנפגשים בראשה. הרוחב המרבי של הגלומה הוא מעט מעל לאמצעה. השיבוליות שעירות בשוליהן.
חפורית קטנה גדלה בשדות, נפוצה בכל אזורי הארץ.
בסוג חפורית 40 מינים, בארץ 5.

כתב מייק לבנה

עודכן