ברומית גדולה היא עשב רב-שנתי או חד-שנתי זקוף וגבוה, עד מטר וחצי. הגבעול משוטח, בשרני בצעירותו, אינו מסתעף.
ברומית גדולה פורחת בין אפריל לאוגוסט. התפרחת מבודרת וארוכה מאוד, והיא חסרת מלענים, או שמלעניה קצרצרים. השיבוליות פחוסות וצפופות.
ברומית גדולה היא צמח גֵּר בארץ, מוצאו מדרום-אמריקה. היא גדלה במקומות מושקים. המין נראה לראשונה בשנת 1959 ליד יטבתה, וכיום היא נפוצה בגולן, במרכז מישור החוף וחבל ההר, ובדרום בקעת השבר. תפוצתה העולמית בעולם הישן משתרעת סביב הים התיכון והלאה צפונה ומזרחה.

הסוג ברומית הוא אחד הסוגים הגדולים במשפחתו, מונים בו 50 מינים בכל רחבי כדור הארץ, 16 מינים בארץ. אופייניים לו תפרחת שהיא מכבד מבודר עם שיבוליות גדולות, ומוץ תחתון שראשו שסוע.

כתב מייק לבנה

לא עודכן