ברומית הגגות היא דגני חד-שנתי נמוך, גובהו 20 ס"מ. הגבעול זקוף ואינו מתפצל.
ברומית הגגות פורחת באביב, ממרס עד מאי. הצמח שופע פריחה. התפרחת היא מכבד חד-צדדי. השיבוליות קצרות, משתלשלות מטה, נישאות על עוקצים ארוכים ומפותלים.
ברומית הגגות היא מין שכיח מאוד. היא מיטיבה לצמוח בקרקע רדודה, שאין לה בה הרבה מתחרים, והיא צמחה במיוחד כמרבדים על גגות-עפר של בתים כפריים מסורתיים.
תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון, וגם הלאה דרומה ומזרחה.
הסוג ברומית הוא אחד הסוגים הגדולים במשפחתו, מונים בו 50 מינים בכל רחבי כדור הארץ, 16 מינים בארץ. אופייניים לו תפרחת שהיא מכבד מבודר עם שיבוליות גדולות, ומוץ תחתון שראשו שסוע, ומגבו יוצא מלען, מתחת לשסע.

כתב מייק לבנה

עודכן