קערורית סגולה היא צמח רב-שנתי זקוף, גובהו 40 ס"מ. הגבעול מרובע, העלים נגדיים. עלי הגבעול התחתונים ביציים רחבים, נישאים על פטוטרת ברורה, שפתם חרוקה לשיניים מעוגלות, עורקיהם שקועים בצידו העליון של העלה, בולטים בצידו התחתון. העלים העליונים צרים יותר, שפתם תמימה, ובסיס הפוטרת מוצר ועובר בהדרגה לפטוטרת קצרה. הגבעול שעיר בשערות קצרות וצפופות.
קערורית סגולה פורחת בסוף האביב, אפריל–יוני. התפרחות ערוכות בחצאי דורים דלילים, מסורגים. הגביע קצר, מאוחה-עלים. בגב השפה העליונה של הגביע מתפתחת בליטה מעוגלת, מעין שפה נוספת, שקערורית כקערה, מכאן שם הסוג. הכותרת שפתנית, אופיינית למשפחה. צינור הכותרת ארוך במיוחד, עד 2 ס"מ. הוא צומח מתוך הגביע אופקית, מתכופף מעט כלפי מעלה כקשת. הכותרת סגולה, לוע הכותרת כהה יותר, חסום בבליטות, ורק לחץ מהצדדים יכול לפתוח את הדרך הארוכה לצוף. לא ברור מי המאביק המסוגל להגיע לצוף המוגן כל כך. התוספת הקעורה של הגביע גדלה הרבה עם הבשלת הזרעים.
קערורית סגולה גדלה בפרטים בודדים בכל אזורי הארץ הימתיכוניים. תפוצתה העולמית משתרעת רק לאורך מזרחו של הים התיכון, מטורקיה ועד ארץ-ישראל.
בסוג 300 מינים, בארץ 4.

כתב מייק לבנה

עודכן