אחד ממיני הצמחים שזרעיו מופצים באמצעות היצמדות הזרע לפרוות בעלי-חיים ולבגדי אדם הוא דושן שעיר. טיול בפרדס או בשדה מעובד הופך לא פעם את בגדי המטייל למפיץ זרעים. זרעים נוקשים אלה נצמדים היטב ונדרשת הסרה אישית של כל אחד מהם. הצמח גר חד- שנתי, עשבוני, שהגיע לארץ מהאזור הטרופי של אמריקה. זרעיו הסתננו לארץ וכיום נפוץ בבתי שלחין בתי גידול מופרעים ובשטחים מעובדים.
צמח זה יכול להגיע לגובה של עד 70 ס"מ. גבעוליו גליליים ואינם חלקים. העלים נגדיים מנוצים בעלי 5-3 עלעלים ושפתם משוננת. לעיתים יימצאו על גבעולי התפרחת גם עלים קטנים ופשוטים.
התפרחת היא קרקפת. מספר קרקפות יושבות בסמיכות אלה לאלה על אותו גבעול נישאות על עוקץ ארוך. הפרחים דו-מיניים, רובם פרחים צינוריים דו-מיניים בצבע צהוב. לעתים אפשר למצוא פרחים לשוניים בודדים שהם עקרים. מספר אברי הפרח הוא 5. עלי כותרת מאוחים לצינור בעל 5 אונות. 5 אבקנים ושחלה עילית. את הקרקפת השטוחה עוטפים עלי עטיף צרים וגילדנים, הסוככים רעופים.
הפרי זרעון נוקשה, פחוס, דמוי סרגל מאורך המצוייד בשיכים. אורכו של הזרע כ-2 מ"מ.
לכל זרע שתי קרניים המצוידות בשינים זעירות. אלה נאחזות בגופם הצמרי של יצורים חיים והזרעים מופצים למרחק. זרעוני הקרקפת מבשילים יחד. הם בולטים בצבעם החום ובסידור שלהם על הקרקפת כאשר כל השינים מופנות כלפי מעלה.
לצמח ערך רפואי. משרה מעלי הצמח שהורתחו במים משמש לריפוי פצעים. שתיית החליטה משמשת מרפא כנגד דלקות מפרקים ולהורדת נפיחויות.
מוצא הצמח טרופי
מצוי ברוב אזורי הארץ.

כתבה ערגה אלוני

לא עודכן