צמח זקוף קטן וצנוע, עליו אזמליים צרים. שם הסוג משקף אמונה שהייתה מקובלת באירופה, כי אכילת הצמח מגבירה את תנובת החלב של צאן ובקר. אין כל סימוכין לאמונה זו. המין נקרא על שם אוניברסיטת מונפלייה בצרפת, המתמחה בחקר צומח ימתיכוני, וכבר במאה ה-16 הוקם בה גן בוטני מפורסם. פורח באביב, ממארס עד יוני. הפרח ביצי מוארך, אורכו 8 מ"מ. הפרח דו-מיני, בלתי-נכון. יש לו 5 עלי גביע מרועפים, לא שווים, בלתי נשירים. עלי הכותרת לבנים, רק עלה-הכותרת התחתון נוטה לחום-ארגמן, והוא גדול מיתרם וחופה על האבקנים והעלי. ראשו מצוייץ. הצוף נסתר, ורק חרקים ארוכי חדק מגיעים אליו. קל להגדיר את הצמח אם סופרים את האבקנים, שמספרם בלתי רגיל: לפרח 8 אבקנים. גדל בבתה בחבל הימתיכוני. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון. בסוג 800 מינים, בארץ עוד 2 מינים, אחד בנגב ואחד באדום. מין נוסף מגדלים בנוי. במשפחת מרבה-חלב יש 10 סוגים, 1,000 מינים, והיא קרובה למשפחת הפיגמיים (פרי-הדר). כתב מייק לבנה

עודכן