אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
חלבלוב החוף הוא בן שיח עשבוני חד ביתי דק וזקוף, המסתעף דיכוטומית. הוא מתנשא לגובה של כ60-40 ס"מ. הצמח בולט בעליו הירוקים ובריכוזי התפרחות בראש גבעול.
הגבעול חלק, צבעו ירוק בהיר, חלקו התחתון בעל פרקים ארוכים, ממנו מסתעפים גבעולי משנה.
העלים פשוטים חלקים בעלי חוד קצר, יושבים, מסודרים נגדית על הגבעול, אורכם 4-3 ס"מ, רוחבם  2ס"מ. צבע פני העלה ירוק בהיר. השפה תמימה . במקום התפצלות הגבעולים הנושאים תפרחות, העלים מסודרים בדור וצורתם מאורכת.
תפרחות החלבלוב יושבות בקצה הגבעול בחיק שני עלים יושבים. התפרחות מסודרות בסוכך. למעשה כל "פרח" כזה זוהי תפרחת בפני עצמה המכונה "כוסית" ומכילה בלוטות מעטפת שבבסיסם צופנים, פרח עליני-נקבי ובצמוד פרחים אבקניים –זכריים.
בלוטות המעטפת מסודרות בהיקף הכוסית המרכזית. הקרניים בראש בלוטות המעטפת ארוכות מרוחבן. הכוסית בשלמותה נראית כגביע או ככותרת ומשוות לכוסית צורה של פרח רגיל. בקדמת כל עלה מעטפת מצויות בלוטות-צוף ירקרקות. במרכז פרח נקבי ופרחים זכריים בודדים בסמוך.
הפרח הנקבי בטרם הבשיל שקוע בכוסית ורק קצות אונות הצלקת מבצבצות החוצה. כאשר הפרח מתבגר, הוא מתרומם על עמוד קצר עליו יושבת שחלה חלקה בת 3 מגורות. בראשה שלוש צלקות עם קרין בגבן.
הפרח הנקבי מבשיל לפני הפרחים הזכריים. לאחר האבקה והפרייה, השחלה תופחת, וההלקט המתפתח משנה עמדה ונוטה כלפי מטה. ההלקט חלק, בן שלוש מגורות, גודלו 4 מ"מ. בכל מגורה זרע עגול בודד. בהבשלתו, נפתחות הקשוות והזרעים משוחררים. בשלב ההתפתחות של ההלקט כבר נראים בסמוך לו פרחים זכריים צעירים.
האבקה נעשית ע"י חרקים הנמשכים לצוף ולאבקה. הבשלת הפרח הנקבי בטרם הבשילו פרחים זכריים היא תופעה המונעת בפרחים האבקה עצמית. פיזור הזרעים נעשה ע"י פתיחת קשוות ההלקט ושחרור הזרעים. הזרעים נאספים ע"י נמלים ומורחקים מצמח האם לסביבה. הם ינבטו בעונה הגשומה הבאה.

בכל מיני החלבלוב  מצוי באברי הצמח שרף חלבי. שרף זה מכיל תרכובות אורגניות שונות כמו: טרפנים, אסטרים, אלקלואידים, גליקוזידים ועוד. השרף, מר וצורב ובריכוז גבוה הוא רעיל לאדם ולחי. ברפואה העממית משמש השרף ליבוש יבלות בעור. במיהול כמות נמוכה של שרף בחלב, הוא נחשב כמרגיע כאבי בטן. בריכוז גבוה הוא רעיל ומסוכן.
חלבלוב החוף גדל על קרקעות קלות במישור החוף. הצמח נפוץ בין שדרות עצים ששימשו כמשוכות וגם בשולי דרכים. פרטים אלה המרוחקים מהים העלים הם בעלי פטוטרת. 
פורח באביב ממרץ עד אוגוסט

ספרות:
פינברון-דותן, נ. דנין, א., 1991: המגדיר לצמחי-בר בארץ-ישראל. כנה. ירושלים. עמ' 218-219
צמחי ישראל ברשת:www.flora.org.il
כתבה ערגה אלוני


עודכן