רכפה ערבית היא צמח חד-שנתי מדברי מסועף בעיקר מבסיסו. הענפים יוצאים אופקית הצידה ומתקשתים מעלה. הגבעול מכוסה בדלילות במעין קמח. העלים גזורים לאונות סרגליות.
רכפה ערבית פורחת בין פברואר לאפריל. 5 עלי הכותרת, מפורדים, שסועים לאונות, והאונות שסועות שנית לאונות-משנה. עלה הכותרת העליון גדול מהיתר. האבקנים רבים. עלי הכותרת לבנים, עלי הגביע ירוקים, האבקנים בולטים בעוביים ותורמים צבע לפרח: בצעירותם הם חומים, בהמשך הם מצהיבים. הגביע והאבקנים נותרים בפרי. לפרי 3 מקצועות, משתלשל. בראשו 3 שיניים.
רכפה ערבית היא צמח נדיר של הקרקעות החוליות בנגב ובערבה. תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות של צפון אפריקה ודרום-מערב אסיה.

בסוג רכפה 60 מינים, 12 בארץ, רובם חד-שנתיים, חציים מדבריים וחציים ימתיכוניים. בתרבות מגדלים את רכפת הצבעים להפקת צבע צהוב, ורכפה ריחנית להפקת שמן אתרי לתעשיית תמרוקים.

כתב מייק לבנה

לא עודכן